Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Tips για βελτίωση φυσικής κατάστασης

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την φυσική μας κατάσταση θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι είναι φυσική κατάσταση.
Η φυσική κατάσταση σχετίζεται με την καρδιακή λειτουργία και την αναπνευστική ικανότητα. Η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας συνεπάγεται και βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
Καρδιακή Συχνότητα (H.R.) είναι πολύ απλά ο αριθμός των σφίξεων (χτύπων) της καρδιάς ανά λεπτό και μετριέται είτε σε απόλυτη τιμή είτε ως ποσοστό επί της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας (%H.R.max).
Για να υπάρξει καρδιοαναπνευστική βελτίωση και ταυτόχρονα υψηλός ρυθμός καύσης λίπους η H.R. θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 65- 85% της H.R.max.
Πχ ένας ενήλικας άνδρας 30 ετών με H.R.max 190παλμούς/λεπτό θα πρέπει να προπονείται μεταξύ 124-162παλ/λεπτ. για να επιτύχει υψηλές τιμές στη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.

1 σχόλιο: